Contact Us - 866-358-5450

Honey Sticks (Kosher)


Honey Sticks (Kosher)
Honey Sticks (Kosher)
Gift bag of 12 honey straws.

Pareve. Heart K.
Item # SSW-HNYSTK
Qty
Regular price: $7.95